Минута 25    
Абонемент на 60 минут (1 мин. = 18,3 р.) 1100    
Абонемент на 100 минут (1 мин. = 15 р.) 1500    
Стикини 10    
Шапочка 10    
Крема в ассортименте от 100